Заявление за Членство

1. За да подадете молба за членство, първо трябва да изтеглите и да попълните подходящите за вашия случай документи:

Документи за земеделски производител – физическо лице (ЗП-ФЛ)

изтегли архив

Документи за едноличен търговец (ЕТ)

изтегли архив

Документи за еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

изтегли архив

Документи за дружество с ограничена отговорност (ООД)

изтегли архив

Документи за акционерно дружество (АД)-1

изтегли архив

Документи за кооперация

изтегли архив

2. След като сте попълнили документите има няколко варианта за изпращане:

  • онлайн формуляра – отдясно;
  • електронна поща;
  • конвенционалната поща;
  • лично предоставяне в офис.
За да можете да изпратите молбата за членство, предварително архивирайте всички документи в ZIP или RAR формат.

Име*

E-mail*

Прикачен файл* (до 10MB)

Разрешени формати: ZIP, RAR, PDF

Коментар към молбата (по желание)

Въведете кода*
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.