Без категория

  • 84100981_548778315710015_5611554061338804224_o
    Permalink Gallery

    OpenEARTH Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation

OpenEARTH Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation

Асоциация на агроекологичните земеделски производители е партньор в проект „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите – BalkanROAD” изпълняван в 5 държави (Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония) от 7 организации.

От 12ти до 14-ти […]

Публична покана по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Сдружение „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“ публикува Публична покана с предмет: „Избор на външна експертна помощ по Проект BMP 1/2.2/2432/2017 „BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector / Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна […]

Отвореното писмо от Националния съюз на земеделските кооперации в България

Подкрепяме Отвореното писмо на нашите колеги от Националния съюз на земеделските кооперации в България и се присъединяваме към призива им за поемане на политическа отговорност от страна на зам.-министъра на земеделието Васил Грудев заради приемане на нормативни актове, които са противоречие на българското и европейското законодателство. Очаква се над 3000 земеделски производители, кандидатствали по […]