По-долу ще намерите линк от пресконференцията:

Дата: 2 юли 2015