Сканирано копие на протокола от ОС на ААЗП, проведено на 27.03.2015 г.: Протокол от ОС на ААЗП 27.03.2015 г.

Дата: 1 април 2015