Събития

Традиционна практика
за сезонна паша

Поддържане на местообитанията на
защитени видове в обработваеми земи,
разположени в орнитологични важни места

Биологично пчеларство

Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност

Биологично растениевъдство

Опазване на застрашени от
изчезване местни породи

Поддържане на характеристики на
ландшафта с направление традиционно
отглеждане на овощни култури

Въвеждане на сеитбообращение
за опазване на почвите и водите

Контрол на почвената ерозия

Събития

Анкета във връзка с Предварителна оценка на причините за неприемане на алтернативни иновативни агроекологични практики

Екипът за изпълнение на проект BalkanRoad извършва проучване в рамките на проекта за Предварителна оценка и анализ на причините за неприемане на алтернативни иновативни агроекологични практики от земеделски производители и законодатели (т.нар. GAP анализ).

Проучването се извършва във всички държави участващи в проекта, включително и България, като отговорите ще бъдат обработени, оценени и обсъдени между […]

BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector

 • IMG_2872
  Permalink Gallery

  BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector

11.01.2018

Association of Agri-Environmental Farmers is partner in the project “Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector – BalkanROAD” that will be implemented in five countries (Greece, Cyprus, Bulgaria, FYRO Macedonia and Albania) by 7 organizations.
On the 6th of December 2017, the transnational kick off […]

BalkanROAD – Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на Bалканския селскостопански сектор

 • IMG_2872
  Permalink Gallery

  BalkanROAD – Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на Bалканския селскостопански сектор

11.01.2018

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители е партньор по проект “Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на Bалканския селскостопански сектор – BalkanROAD”, който ще се реализира в пет държави (Гърция, Кипър, България, Македония и Албания) от 7 организации.
На 6 декември 2017 г. се проведе първата […]

Предложената от МЗХ 15-та нотификация на ПРСР 2007 -2013 г. няма да бъде одобрена в предложения вид.

 • 12189042_896621260426426_5085729920039524563_n-940x400
  Permalink Gallery

  Предложената от МЗХ 15-та нотификация на ПРСР 2007 -2013 г. няма да бъде одобрена в предложения вид.

След проведените разговори в ГД „Околна Среда“ и ГД „Земеделие“ на ЕК представителите на ААЗП Александър Атанасов и Пламен Драгнев заявиха, че предложената от МЗХ 15-та нотификация на ПРСР 2007 -2013 г. няма да бъде одобрена в предложения вид.
Това означава, че промените в НАРЕДБА 11 за прилагане на 214 „Агроекологични плащания“, направени преди […]

Пресконференция на ААЗП на 27 октомври 2015 г. /вторник/ от 12.00 часа

На 27 октомври 2015 г. /вторник/ от 12.00 часа в Пресклуба на БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49) председателят на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители Александър Атанасов, заедно с партньорски асоциации от сектор земеделие ще дадат пресконференция.

3000 земеделски производители излизат на протест срещу безпрецедентното погазване на правата им

Над 3000 земеделски производители от цялата страна ще излязат на протест на 19 октомври 2015 г. /понеделник/ от 12.00 часа. Протестът, който ще се проведе пред сградата на Министерството на земеделието и храните (входът срещу ул. „Дамян Груев“) е насочен срещу незаконните и неправомерни действия на ресорния зам.-министър на земеделието и храните Васил Грудев, […]

ПРОТЕСТ НА 19.10.2015 Г. СРЕЩУ ПРОЕКТА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ЗА МЯРКА 214 „АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ“

Уважаеми членове на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители,

С настоящото Ви уведомявам, че на 19 октомври 2015 г. /понеделник/ от 12.00 часа пред сградата на Министерството на земеделието и храните, бул. «Христо Ботев» № 55, входът срещу ул. «Дамян Груев», ще се проведе протест на земеделските производители от страната, на който Ви каним да присъствате, […]

Покана за извънредно ОБщо Събрание на Асоциация на агроекологичните земеделски производители

П О К […]

ААЗП ще участва в международното селскостопанско изложение БАТА АГРО 8 -11 септември 2015

Асоциацията на агроекологични земеделски производители ще вземе участие в есенното издание на Международното селскостопанско изложение БАТА АГРО Есен 2015. Изложението ще се проведе от 8 до 11 Септември 2015 г. на летището в Стара Загора. На щанд А3 на изложението ще имате възможност да разберете повече за дейността на асоциацията, както и да получите безплатни […]

ЗИМУВАЩИТЕ ГЪСКИ – НОВАТА ЯБЪЛКА НА РАЗДОРА

Интервю с Пламен Драгнев по АгроТВ

Пресконференция на ААЗП от 29.06.2015 г. на тема „Скъпоструващи гъски „изяждат“ над 120 млн. евро от европейското финансиране за българското земеделие“

По-долу ще намерите линк от пресконференцията:

Покана за пресконференция [29.06.2015]

Уважаеми колеги,

На 29.06.2015 г., понеделник, от 11:00 часа в Пресклуба на БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49) председателят Пламен Драгнев и експерти на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) ще дадат пресконференция на тема: „Скъпоструващи гъски „изяждат“ над 120 млн. евро от европейското финансиране за българското земеделие“.

Пресконференцията е във връзка с разпоредбите на Наредба 7 […]

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Управителният съвет на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“, на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.36 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще бъде проведено на 27.03.2015 г. /петък/ от 14.00 часа в гр. Стара Загора“, бул. „Цар Симеон Велики“ №100, хотел „ Верея“- конферентна зала, при […]

Общо събрание на членовете на Асоциация на агроекологичните земеделски производители [08.04.2014]

На 08.04.2014 г. предстои общо събрание на членовете на Асоциация на агроекологичните земеделски производители. Събранието ще се състои от 13:00 ч. в конферентната зала на хотел Феста София. Ще бъдат представени кандидатури на нови членове, ще се състои обсъждане възможностите за подпомагане на земеделските стопани, заложени в проекта на Програма за развитие на селските […]

Интервю в Агро ТВ за агроекологичните плащания – възможности и рискове [01.04.2014]

България може да загуби 260 млн. лева за агроекология, предупредиха от сектора [27.03.2014]

Медийно представяне на Асоциация на Агроекологичните земеделски производители [27.03.2014]

Пресконференция на Асоциация на агроекологичните земеделски производители [27.03.2014]

 • Permalink Gallery

  Пресконференция на Асоциация на агроекологичните земеделски производители [27.03.2014]

На 27.03.2014 г. от 13:00 ч. в залата на Българска телеграфна агенция ще се проведе пресконференция на Асоциация на агроекологичните земеделски производители.

Ръководството ще представи Асоциацията – основните й цели и приоритети. Ще бъдат поставени актуални въпроси и проблеми относно кампанията по прием на документи за подпомагане на площ за 2014 г.