За нас

Асоциация на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през месец февруари 2014 г. Основоположници на Асоциацията са юридически и физически лица, земеделски производители, извършващи дейности в направление агроекология по Програма за развитие на селските райони.

Председател на Асоциацията е инж. Александър Атанасов. Работил е като експерт в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) повече от 10 години. Завършва магистърска програма – „Технология на силикатите“ във Висш Химико-технологичен университет (ВХТИ) гр. София и „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“, съвместна програма между ВХТИ, Свободен университет – Брюксел и King’s College London. Специализирал е в Германия и Брюксел.

Изпълнителен директор на ААЗП е Пламен Славов Драгнев. Той е роден на 30 май 1977 г. в гр. Ямбол. Завършва бакалавърска степен по специалностите финанси и застраховане в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София и магистърска степен по Финансов мениджмънт и маркетинг във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), гр. София. Владее отлично английски и руски език.

Централният офис на Асоциацията на агроекологичните земеделските производители се намира в град София
ПК 1000, на адрес: ул. Съборна 4, вх В, ет 2, ап 4 .